Liên hệ

Trường PTDT Bán trú Tiểu học Lũng Phìn

Địa chỉ: xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang
Người phát ngôn: Bà Nguyễn Thị Hoàn – Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: 01237675688– Email: ..